Więcej na temat zaległości

Jak ściągnąć zaległości od sasiąda który nie płaci?

Jeżeli jeden z członków Wspólnoty Mieszkaniowej, pomimo licznych monitów od zarządcy, uporczywie zalega z obowiązkowymi płatnościami na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnej (art. 16 Ustawy o własności lokali) Wspólnota Mieszkaniowa może żądać sprzedaży jego lokalu w drodze licytacji. Zgodnie art. 16 Ustawy o…