Więcej na temat Wspólnota Mieszkaniowa

Czym jest Wspólnota Mieszkaniowa?

Zgodnie z Ustawą o własności lokali wspólnota mieszkaniowa powstaje samoistnie z mocy prawa w momencie wyodrębnienia co najmniej jednego lokalu i zaistnienia dwóch właścicieli w budynku. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa jest…