Więcej na temat remonty

Czym jest fundusz remontowy?

Oprócz normalnych bieżących kosztów utrzymania nieruchomości (m.in. administrowanie, utrzymywanie porządku i czystości, bieżaca konserwacja, opłaty za dostawę mediów, …) zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali, wydatki na remonty wchodzą w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z przepisami…

Jak uzyskać dotację na remont dla wspólnoty mieszkaniowej?

Premia remontowa lub premia termomodernizacyjna jest formą pomocy Państwa dla Wspólnoty Mieszkaniowej realizującej remont nieruchomości powodującym zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprzez spłatę części kredytu zaciągniętego w banku. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wysokość…