Więcej na temat powierzchnia użytkowa

Jak obliczyć powierzchnię użytkową lokalu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powierzchnia użytkowa lokalu na podstawie której obliczane są opłaty eksploatacyjne (czynsz) oraz składki na fundusz remontowy to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu – pokoje, przedpokoje, korytarze, łazienka, kuchnia oraz inne pomieszczenia. W…