Więcej na temat fundusz remontowy

Czym jest fundusz remontowy?

Oprócz normalnych bieżących kosztów utrzymania nieruchomości (m.in. administrowanie, utrzymywanie porządku i czystości, bieżaca konserwacja, opłaty za dostawę mediów, …) zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali, wydatki na remonty wchodzą w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z przepisami…