Porady

Jak uzyskać dotację na remont dla wspólnoty mieszkaniowej?

Premia remontowa lub premia termomodernizacyjna jest formą pomocy Państwa dla Wspólnoty Mieszkaniowej realizującej remont nieruchomości powodującym zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprzez spłatę części kredytu zaciągniętego w banku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% przedsięwzięcia remontowego; wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, nie więcej jednal niż 16% poniesionych kosztów.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego uprawniającego do ubiegania się o premie remontową może być wyć wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961r.