Porady

Jak obliczyć powierzchnię użytkową lokalu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powierzchnia użytkowa lokalu na podstawie której obliczane są opłaty eksploatacyjne (czynsz) oraz składki na fundusz remontowy to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu – pokoje, przedpokoje, korytarze, łazienka, kuchnia oraz inne pomieszczenia.

W skład powierzchni użytkowej nie wchodzą balkony, tarasy, antresole, piwnice, komórki lokatorskie oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu.

Pomiaru powierzchni należy dokonać zgodnie z Polską Normą PN-9836 i Ustawą z dn. 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów.

W przypadku naliczania podatku od nieruchomości, do powierzchni należy dodać powierzchnię przynależnych do lokalu piwnic, w pozostałych wypadkach piwnice nie są brane pod uwagę.