Porady

Czym jest fundusz remontowy?

Oprócz normalnych bieżących kosztów utrzymania nieruchomości (m.in. administrowanie, utrzymywanie porządku i czystości, bieżaca konserwacja, opłaty za dostawę mediów, …) zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali, wydatki na remonty wchodzą w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Zgodnie z przepisami prawa, fundusz remontowy jest więc narzędziem finansowym do składania funduszy na przyszłe niezbędne prace remontowe.

Regularne zasilanie funduszu remontowego składkami opłacanymi przez członków wspólnoty mieszkaniowej pozwola gromadzić pieniądze, które będą w przyszłości przydatne w przypadku nagłych awarii (np. wymiana dachu) lub niezbędnych remontów (wymiana pionów). Fundusz remontowy pozwala zatem na rozłożenie w czasie kosztów utrzymania nieruchomości.