Porady

Jak dobrze administrować nieruchomością biurową?

W nieruchomościach biurowych istnieje zazwyczaj podział pomiędzy właścicielem budynku a użytkownikami. W przeciwieństwie do nieruchomości mieszkalnych, gdzie istnieje Wspólnota Mieszkaniowa – ogół wszystkich właścicieli nieruchomości – właściciel budynku biurowego jest zazwyczaj jeden, co zdecydowanie ułatwia podejmowanie decyzji. Użytkownicy biur są…

Czym jest Wspólnota Mieszkaniowa?

Zgodnie z Ustawą o własności lokali wspólnota mieszkaniowa powstaje samoistnie z mocy prawa w momencie wyodrębnienia co najmniej jednego lokalu i zaistnienia dwóch właścicieli w budynku. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa jest…

Czym jest fundusz remontowy?

Oprócz normalnych bieżących kosztów utrzymania nieruchomości (m.in. administrowanie, utrzymywanie porządku i czystości, bieżaca konserwacja, opłaty za dostawę mediów, …) zgodnie z art. 14 Ustawy o własności lokali, wydatki na remonty wchodzą w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z przepisami…

Jak obliczyć powierzchnię użytkową lokalu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powierzchnia użytkowa lokalu na podstawie której obliczane są opłaty eksploatacyjne (czynsz) oraz składki na fundusz remontowy to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu – pokoje, przedpokoje, korytarze, łazienka, kuchnia oraz inne pomieszczenia. W…

Jak ściągnąć zaległości od sasiąda który nie płaci?

Jeżeli jeden z członków Wspólnoty Mieszkaniowej, pomimo licznych monitów od zarządcy, uporczywie zalega z obowiązkowymi płatnościami na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnej (art. 16 Ustawy o własności lokali) Wspólnota Mieszkaniowa może żądać sprzedaży jego lokalu w drodze licytacji. Zgodnie art. 16 Ustawy o…