Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje pełny zakres działalności wspólnoty mieszkaniowej w szczególności:

  • Prowadzenie obsługi dotyczącej spraw organizacyjnych
  • Obsługa prawna zarządu/zarządcy wspólnoty mieszkaniowej (sprawy bieżące, opracowanie lub opiniowanie dokumentów stosowanych w firmie)
  • Obsługa prawna zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Przygotowanie lub opiniowanie dokumentów Wspólnoty
  • Prowadzenie spraw sądowych oraz z zakresu postępowania administracyjnego

Obsługę prawną oferujemy dla Wspólnot własnych oraz zewnętrznych.